گل رز جاودان، سورپرایزی متفاوت و ماندگار برای عزیزان شما، با ماندگاری حداقل 3 سال، پیغام خود را همراه با این سورپرایز ارسال کنید.